Het frequentieplan in 2003 van de Vlaamse Gemeenschap

Dirk Van MechelenHet frequentieplan in 2003 van de Vlaamse Gemeenschap zou het aantal lokale radio's reduceren tot ongeveer 200. Deze zenders zouden worden ondergebracht in de band tussen 104,90 MHz en 107,90 MHz.

In het decreet van 25 oktober 2002 viel voor het eerst de term regionale radio. Het mogelijk maken van regionale radio die een ganse provincie zou bestrijken was eveneens een doelstelling van de toenmalige Minister van Media Dirk Van Mechelen tijdens zijn legislatuur. Eén radio-omroep zou op meerdere frequenties een programma mogen verzorgen over een ganse provincie. De frequenties van de regionale omroepen zouden worden ondergebracht tussen 87,50 MHz en 104,80 MHz. In deze band zouden ook één of meerdere stadsradio's met een hoger vermogen dan 100W mogen uitzenden.

Tussen 104,90 MHz en 107,90 MHz zouden enkel lokale omroepen mogen uitzenden. In dit gedeelte werd praktisch niets gewijzigd aan de uitzendlokaties en de karakteristieken van de uitzendparameters. De lokale band, die slechts 3MHz breed werd, werd niet verder geoptimaliseerd

De middenband tussen 102,90 MHz en 104,80 MHz werd dus afgeschaft voor de lokale radio. Dit betekende dat ongeveer de helft van de lokale frequenties verdwenen. Het werd voor vele lokale radio's moeilijk tot onmogelijk om een vergunning in hun gemeente te bemachtigen.

De middenband die eigenlijk ligt tussen 100,00 MHz en 104,80 MHz was eigenlijk initieel bedoeld voor hoogvermogenzenders. Tijdens de vorige erkenningsronde werd deze opgevuld met lokale radio's die geen frequentie in de bovenband konden krijgen wegens plaatsgebrek. Daardoor konden de laagvermogenzenders in dat gedeelte vaak sterker uitzenden zonder te storen.

Vlaanderen bezat reeds enkele hoogvermogenfrequenties die door de conferentie van Genève in 1984 waren toegekend. Dit waren: 102,90 MHz te Schoten, 101,00 MHz ("De Panne", verhuisd naar Oostvleteren), 102,50 MHz Genk, 103,00 ("Knokke", verhuisd naar Egem), 103,10 MHz ("Waver", verhuisd naar Sint-Pieters-Leeuw), 103,40 MHz ("Westerlo", verhuisd naar Genk), 103,50 MHz ("Destelbergen", verhuisd naar Gent) en 104,10 MHz ("Aalter", verhuisd naar Egem).

Het besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en werd op gepubliceerd op 13 juni 2003. Voorzien werd dat tegen 1 december 2003 de Vlaamse regering aan de radio-omroepen een nieuwe erkenning zou verlenen die hen een zendvergunning zou toekennen voor 9 jaar.

De Vlaamse overheid had verschillende voorwaarden voorzien waaraan men moest beantwoorden om in aanmerking te komen voor een erkenning: enerzijds waren er de ontvankelijkheidvoorwaarden waaraan men moet voldoen opdat het dossier in aanmerking zou komen voor erkenning, anderzijds had de Vlaamse Regering in een besluit de kwalificatiecriteria bepaald voor de inhoudelijke beoordeling van de ingediende kandidaatstellingen.

Uit het frequentieplan bleek dat enkele frequenties van 4FM en Q-Music naar regionale omroepen en stadsradio's zouden gaan. Q-Music en 4FM zouden dus vanaf 1 december 2003 mogen uitzenden met een vijftal krachtige FM-zenders.

Op vrijdag 13 juni 2003 werd een eerste versie van het frequentieplan voor lokale omroepen (PDF-formaat, bron: Vlaamse regering) gepubliceerd. Echter twee weken later werd een tweede frequentieplan gepubliceerd. In dit frequentieplan werd één hoog vermogenfrequentie toegevoegd te Leuven op vraag van Broadcast Partners. In deze lijst werden ook de geografische coördinaten en antennehoogtes toegevoegd.

Download hier het formulier (doc) waarin de erkenningsvoorwaarden voor de lokale radio-omroep staan beschreven. De dossiers voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg moesten ten laatste op donderdag 4 september 2003 om 16 uur binnen zijn. Voor de provincies Oost en West Vlaanderen was de deadline geplaatst op donderdag 11 september 2003.

Ook de stralingskarakteristieken waren toen beschikbaar. Praktisch alle hoge vermogenfrequenties en enkele lokale frequenties moeten uitzenden volgens een gericht patroon. In de stralingskarakteristieken wordt per 10° vermeld wat het maximale vermogen in een bepaalde richting maximaal mag bedragen. 

Bekijk de karakteristieken hier (zie ook figuur hier onder). Ter verduidelijking wordt het eerste voorbeeld genomen, nl. Aalst 102,70 MHz. Het maximaal vermogen voor deze frequentie bedraagt 35 dBW ERP. Alle vermogens worden uitgedrukt in dBW. In een stralingsdiagram geeft dit een beter beeld omdat het logaritmisch is. Om het vermogen (per richting) te kennen in Watt moet de volgende berekening worden gemaakt.

stralingskarakteristiek Aalst 102,70 MHz

Het verband van het vermogen ERP (Watt) en ERP (dBW) is:
ERP (dBW) = 10 x log (ERP(W))
<=> ERP(w) = 10^(ERP(dBW)/10) [^ = tot de macht]
<=> ERP(w) = 10^(35dBW/10)
<=> ERP(w) = 10^(3,5dBW)
<=> ERP(w) = 3162,28 Watt

In de tabel hier boven wordt bepaald hoeveel vermogen (V-Pol) mag worden uitgezonden per 10° (Ang) in verticale richting. 0° komt overeen met richting noord. Zo stemt de richting west overeen met 90°. Zuid ligt op 180° en oost zit op 270°. De tabel bestaat uit twee kolommen: van 0,0° tot 170,0° en van 180,0° tot 350°. Op het eerste lijntje staat:

Ang= 0,0
V-pol=20dBW.

Door toepassing van de formule mag in deze richting slechts met 10^(20dBW/10) = 100 Watt worden uitgezonden. Men kan dat nu berekenen tot 350°.

Handiger is de ERP (dBW) op te tekenen in een circulaire tabel. Dit geeft een theoretische benadering van het zendgebied. De bedoeling is dan dat er binnen de lijntjes moet worden uitgezonden. Hoe grilliger het patroon, hoe ingewikkelder en hoe duurder het antennesysteem zal zijn. Er zal dan een compromis moeten worden gezocht om het patroon zoveel mogelijk te volgen.

stralingsdiagram Aalst 102,70 MHz
afbeelding: Het stralingsdiagram "Aalst - 102,70 MHz"

In het voorbeeld van Aalst mag het maximum vermogen enkel worden uitgezonden tussen 260° en 310°. Dit is dus richting noordwestwest. In dit voorbeeld zal men een antenne bouwen die de richtingen noordwestwest en oost bedienen. Het geeft voorbeeld weinig zin om een (ingewikkelde) antenne te laten construeren die ook nog de piek van 160° bedient.

Op 23 april 2003 zijn de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement het eens over een voorstel van decreet dat het VCM zijn bevoegdheid ontneemt om erkenningen te leveren voor landelijke, regionale en lokale radio-omroepen. Toen de landelijke radiolicenties in september 2001 werden uitgedeeld aan Q-Music en 4FM kwam het VCM zwaar onder vuur te liggen omdat men van mening was dat 4FM zou zijn bevoordeeld tijdens de selectieprocedure. Het toekennen van erkenningen voor radio-omroepen zou dus voortaan enkel nog gebeuren door de Vlaamse regering.

Het frequentieplan voor de regionale radio's
Bron: Ministerie afdeling Media.

naar aanleiding van uw vraag ivm het frequentieplan volgende korte historiek:

In de band 87.5-102.1 MHz werd een studie uitgevoerd door Nozema. Na de herplanning van dit bandgedeelte, dat voorheen altijd was gereserveerd voor de openbare omroep, was het onze ambitie ook een herplanning door te voeren van de band 102.2-104.8 MHz, en om na te gaan welke mogelijkheden er waren om enerzijds de (huidig bestaande) landelijke netwerken te versterken en anderzijds regionale (provinciale) netwerken te kunnen opstarten. De Minister heeft ervoor gekozen in de zogenaamde bovenband 104.9-107.9 MHz naar een status quo te streven, met respect voor het Low Power Agreement, en die band exclusief voor te behouden voor lokale radio’s die met laag vermogen uitzenden.

Voor de band 102.2-104.8 MHz werd beslist terug te keren naar de grootvermogenassignaties, vastgelegd in 1984 in het Akkoord van Genève. De grootvermogenzenders waren geconcentreerd rond een aantal frequenties: 102.5 MHz in Genk, 102.9 MHz in Schoten, 103 MHz in Knokke, 103.1 MHz in Waver en Overijse, 103.4 MHz in Westerlo, 103.5 MHz in Destelbergen en 104.1 MHz in Aalter.

Eertijds waren deze grootvermogenzenders in België (dus zowel Vlaanderen als Wallonië) opgedeeld in laagvermogenassignaties. Dat werkte vrij behoorlijk in de tweede helft van de jaren tachtig, maar het systeem werd volledig ondergraven toen de Franse Gemeenschap in 1994 unilateraal, en zonder overleg met de Vlaamse Gemeenschap, besliste terug te keren naar de grootvermogenassignaties. Daardoor werden onze laagvermogenzenders, niet alleen in Brussel maar in de hele Rand, weggevaagd. Daarom werd de strategische keuze gemaakt in de band 102.2-104.8 MHz terug te keren naar de grote vermogens van Genève, zodat onze kleine radio’s, die geen overlevingskansen in deze zone meer hadden, zich zouden kunnen herpositioneren.

De uitgangspunten van de herverdeling zijn dus: voor de onderste band de Nozema-studie, voor de middenband de studie van Broadcast Partners, en voor de bovenband de beslissing om bij de Low Power Agreement te blijven. Het is hierbij altijd de bedoeling geweest te onderzoeken hoe we de beschikbare frequentieruimte maximaal kunnen benutten. Dat wordt ook aanbevolen door de Europese Commissie, die stelt dat frequentieruimte, zeker op de FM-band, schaars is, en dat het dan ook belangrijk is ze optimaal te gebruiken.

In het frequentieplan hebben we ook gezocht naar een maximalisering van de mogelijkheden voor lokale radio’s. In het totaal zijn er 292 potentiële lokale en stedelijke frequenties. Het grote verschil met vroeger is dat we definitief afstappen van laagvermogenzenders. Er is geprobeerd zoveel mogelijk stedelijke frequenties te brengen met een hoger vermogen, namelijk tussen 500 watt en 5 kilowatt. Wel wordt altijd een vorm van directiviteit opgelegd om zo de frequentieruimte maximaal te kunnen benutten. Er zullen dus niet alleen landelijke en regionale, maar ook stedelijke zenders met een voldoende zwaar vermogen zijn. Het luistercomfort zal daardoor worden versterkt, net als de economische leefbaarheid. De lokale frequenties behouden een vermogen van maximaal 100 watt.

Uiteraard zijn er door de herschikkingen op een aantal plaatsen minder frequenties beschikbaar voor lokale initiatieven. Dit is inherent aan de gemaakte keuzes. Toch werd maximaal gezocht naar mogelijke oplossingen om te vermijden dat er plaatsen zijn zonder mogelijk lokaal initiatief.

up

De uitvoering van het frequentieplan in 2003 o.l.v. minister Marino Keulen

In juni 2003 kreeg Marino Keulen (VLD, nu Open VLD) de post van Vlaams Minister van Media, Wonen en Sport. Samen met de nieuwe regering besliste Marino Keulen welke lokale omroepen vanaf december 2003 mochten blijven uitzenden, welke omroepen een stadsfrequentie zouden krijgen en welke radio's over meerdere frequenties in hun provincie programma's zouden mogen verzorgen.

up

De uitvoering van het frequentieplan 2003

387 ingediende dossiers werden ontvankelijk verklaard. Omdat er 290 beschikbare plaatsen zijn, zouden 97 kandidaten geen erkenning (meer) krijgen.

Eén week na het verschijnen van het Ministerieel Besluit voor ontvankelijkheid werden op vrijdag 24 oktober 2003 de eerste 124 erkenningen gepubliceerd (Deel 1 van de erkenningen bij Ministeriële Besluiten van 24/10/2003).

Het waren erkenningen waar slechts één dossier per frequentie werd ingediend en voldeden aan de decretale voorwaarden. Deze kandidaten hadden geluk want er werd niet eens gecontroleerd of de inhoud van het dossier realistisch was en/of overeenstemde met de werkelijkheid.

Op 19 december 2003 omstreeks 15:00 werd op de site van het VCM een lijst gepubliceerd met de radio-omroepen die de overige erkenningen kregen. Tientallen zelfstandige lokale omroepen, zonder enige vorm van samenwerkingsverband, kregen het nieuws dat ze moesten stoppen. Hoofdzakelijk ging het om radiostations waar vrijwilligers radio maakten.

Lokale radio - de lijst met erkenningen, gepubliceerd op 19 december 2003. 15 lokale frequenties bleven open omdat er niemand een dossier voor heeft ingediend. De lijst is aangevuld met de erkenning in Poperinge, gepubliceerd op 26 februari 2004

Vijf dossiers werden in de eerste ronde niet ontvankelijk verklaard. Het waren de dossiers van Radio Remember (Beerse), Radio Positief (Beerse), FM Sinaai (Sint-Niklaas/Sinaai), Radio Mega [C-Dance] (Schelle) en Radio Brabo (Brasschaat). Enkel Radio Brabo was een nieuw initiatief maar kreeg toch een erkenning in de tweede ronde voor de lokaliteit Zandvliet.

Op dinsdag 17 februari 2004 verscheen de oproep "Erkenningsronde particuliere lokale radio-omroepen 2e oproep (B.S. 17 februari 2004)" voor de 18 overgebleven frequenties. Desondanks er toen een inschrijvingsgeld van 248 € moest worden betaald, waren er merkwaardig genoeg toch 54 ontvankelijk verklaarde kandidaten geïnteresseerd. Op vrijdag 28 mei werd de lijst gepubliceerd van alle erkende lokale omroepen die in de tweede ronde een erkenning kregen.

Lijst van de tweede erkenningsronde.

De lokale onafhankelijke radiostations die moesten stoppen waren Radio Waasland (Beveren), Radio Angel (Lanaken), Radio Albatros (Rollegem bij Wevelgem), Radio De Molen (Wevelgem), Radio Gompel (Mol), Radio Bevel (Nijlen), Radio Golden Flash (Heultje bij Westerlo), Radio Velm (Velm bij Sint-Truiden), Radio Utopia (Baal-Tremelo), Radio Sentinel (Wellen) en Radio Malaika (Zele). Twee omroepen, namelijk FM Sinaai (Sinaai) en Radio Remember (Beerse) konden in de tweede ronde toch een erkenning in de wacht slepen. Radio Gompel kon een overeenkomst sluiten met Peter Van Loy die eigenaar was van de VZW Radio Magic. Zo kon Radio Gompel uitzenden vanuit Balen.

up

Minder vermogen

Vele radio's klaagden omdat ze in vergelijking met hun vorige vergunning met heel wat minder vermogen mochten uitzenden. Dit kwam omdat ze een frequentie kregen van een andere radio uit dezelfde gemeente waarvan de zendmast vaak ver was verwijderd van hun uitzendlokatie. Het 100 Watt PAR vermogen was in het verleden vastgelegd op de plaats waar origineel de zendmast stond. Indien men met (dezelfde) omnidirectionele antennes bleef uitzenden, werd het toegekend vermogen gereduceerd omdat er niet mag worden uitgezonden buiten de comfortzone.

Een voorbeeld was Radio Centraal uit Antwerpen. Zij kregen de frequentie 106,70 MHz toegekend, een frequentie die daarvoor werd gebruikt door Radio Souvenir te Deurne. Radio Centraal zendt uit aan de Ernest Van Dijckkaai, op 4700 meter verwijderd van de coördinaten in Deurne. Gevolg is dat Radio Centraal maar met 14 Watt mag uitzenden vanop hun huidige zendlocatie omdat ze anders een frequentie uit Sint-Niklaas zou storen.

De oplossing hier is werken met richtantennes. Indien kan worden aangetoond dat het zendsignaal binnen het stralingspatroon blijft, zal een hoger zendvermogen worden verkregen.

verplaatsing zendmast

up

Het geval EMMIS Communications Corporation

Reeds in de zomer van 2003 begon de Amerikaanse mediagroep Emmis enkele stadsradio's over te nemen. Het ging om VZW Radio Ring - Radio Ring uit Brussel, VZW Radio Activity Borsbeek - Radio Souvenir uit Antwerpen en VZW Vrije Radio Leuven - Radio VRL uit Leuven. In de raad van beheer zaten steeds dezelfde drie Amerikanen, nl. Scott Enright uit Indianapolis, Paul W. Fiddick uit Arlington en Jeffrey H. Smulyan uit Indianapolis. Daarnaast kwamen ook Jan D'Haese en Luc Sterckx in de beheerraad. In Leuven sprak men van een miljoenendeal waarbij het vorige bestuur de helft van het bedrag zou krijgen als een hoogvermogenfrequentie zou worden binnengehaald.

Emmis begon ook op zoek te gaan naar samenwerkingsakkoorden. Die werden gevonden met Mark Peersmans die in bezit was van VZW Zelfstandig Harelbeke uit Harelbeke en VZW Radio Airway in Gent. Op beide zenders was toen het programma Cool FM te horen. In andere commercieel interessante steden werden VZW's opgericht zoals in Hasselt, Brugge en Oostende. In Oostende werd gesjoemeld met de maatschappelijke zetel van de daar opgerichte VZW Seaside Radio. In de statuten werd het adres opgegeven van het Stedelijk Zwembad, Koninginnelaan 1, omdat niemand van de bestuurleden zijn privéadres ter beschikking wilde stellen. Op 3 oktober 2003 werd de zetel verhuisd naar de Karel Janssenslaan waar één van de bestuursleden woont.

De ingediende dossiers voor de radio's beheerd door Emmis kregen allemaal hoogvermogen erkenningen, behalve in Hasselt, Brugge Oostende en Antwerpen. Op 27 mei 2004 werd het duidelijk dat Radio Be One de benaming van het nieuwe radionetwerk werd.

Radio Be One

Emmis Communications Corporation verkocht vervolgens zijn belangen in Votionis. Votionis is een Argentijns mediabedrijf dat één AM- en één FM-station in Buenos Aires heeft. De deal leverde Emmis een slordige zeven miljoen dollar op. Het Amerikaanse Emmis had in Vlaanderen licenties voor negen radiostations in bezit. Het kon het deel van dat geld aan de nieuwe projecten besteden. Men schatte dat er zo’n drie miljoen dollar van de Votionis-verkoop naar Vlaanderen zou vloeien.

Met de Argentijnse verkoop verhuisde Emmis zijn kapitaal naar een politiek en economisch stabieler klimaat. Niet dat het geen succes boekte in Argentinië: AM-omroep Radio 10 is de grootste nieuwszender van het land en Mega 98.3 introduceerde in 2000 het baanbrekende “rock nacional”-format. Ook in Hongarije vestigde Emmis International z’n naam met Slager Radio, een van de populairste nationale radiozenders. Emmis Belgium Broadcasting werd opgericht op 31 juli 2003 en vestigde zich in Ternat om de VZW's te beheren van de 9 radiostations die werden erkend.

In december 2007 nam Emmis Belgium Broadcasting NV het provinciale netwerk van Limburg over. Dat werd in maart 2010 aan de exploitatievennootschap Vlaanderen 1 van Radio Nostalgie verkocht.

In 2009 werd Emmis Belgium Broadcasting NV overgenomen door Gabriel Fehervari van de EXQI groep en startte met Exqi FM. In april 2011 stapte EXQI uit de radio en de 9 frequenties werden overgenomen door Radio Maria

up

De regionale omroepen

Vijf regionale omroepen werden erkend. Het ging om vijf provinciale radio’s die eerst niet onderling mochten samenwerken. Een samenwerking met de regionale televisiezenders kon toen wel. Ook deze regionale particuliere radio’s moesten over een gevarieerd programma-aanbod beschikken met daarin vooral aandacht voor regionale berichtgeving.

De vijf regionale omroepen die een licentie kregen waren: de NV Prometheus, Inc in West-Vlaanderen (Radio Mango), vzw Radio Gent (Radio Go) voor Oost-Vlaanderen, de Antwerpse Radio NV (Antwerpen 1) voor Antwerpen, vzw Facta Media voor Limburg (FM Limburg) en de vzw Vrije Golf (Radio Contact Vlaams Brabant) voor Vlaams-Brabant+Brussel.

Sinds de decreetwijziging van 2 februari 2007 werd het voor regionale radio’s mogelijk om samen te werken. Een structuur met werknaam Vlaanderen 1 werd de voorlopige naam van de samenwerking tussen de provinciale radiostations in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen. Uitgeverijen Concentra en Corelio richtten die vennootschap samen op. In maart 2008 verenigden 4 van de 5 regionale radio-omroepen zich onder de merknaam Radio Nostalgie. FM Limburg sloot zich hierbij drie jaar later aan op 4 maart 2010.

De facto vormden ze dus een landelijke zender. Op 11 september 2012 werd de VRM formeel ingelicht door de licentiehouders dat zij hun zendvergunningen overdroegen aan de landelijke radio-organisatie, Nostalgie – Vlaanderen Één.

up

De lokale radio's die er snel mee stopten of nooit zijn begonnen

Na verloop van tijd waren er radio's die stoppen of de programmatie overlieten aan anderen. De reden kunnen de volgende zijn: onvoldoende inkomsten meer, te grote werkdruk, gebrek aan motivatie, geen vergunning om de zendmast te plaatsten of misschien wel een goed bod gekregen van één of ander netwerk... Hier volgt een overzicht

Op 10 september 2004 besliste Gauthier Gevaert te stoppen met Fresh FM (VZW Radio 12FM).

Onderwerp: Fresh FM 105.7
Afzender: nospam@freshfm.be (Fresh FM )
Nieuwsgroepen: be.radio
Organisatie: http://news.iradio.be
Datum: 10 Sep 2004 02:05:46

Wat er met Fresh FM gebeurd is, waarom we uit de ether zijn? Zoals jullie wellicht weten was Fresh FM gestart door Wim en mezelf met de bedoeling een oude hobby weer op te pakken... een dure doch o zo verslavende hobby. Wij waren de eersten in Vlaanderen die alles al splinternieuw aangekocht hadden (jinglepakket, zendapparatuur, software, ...) alvorens we zelf maar weet hadden of er al dan niet een zendvergunning kwam. Zo serieus meenden we het toen al. Alles hebben we zelf gedaan, volledige databases gemaakt, urenlang zitten tobben en doen voor toch maar die iets betere jingle te hebben, ... Nu, ondanks alles hadden we wel een product dat af was voor een stomme lokale radio gemaakt door twee mensen en één goede medewerker. Zelfs de grootste criticaster diende toe te geven dat het product heel professioneel klonk. En inderdaad, het gebeurde geregeld dat Fresh FM opeens off air was. Enkele weken geleden hebben we eindelijk de oorzaak gevonden: draadloos netwerk = niet solvabel. We zijn van een draadloos netwerk overgeschakeld naar een gewone TCP/IP kabel en de problemen waren van de baan. Ondertussen hadden we wel twee keer van moederbord veranderd voor niks, maar ja...

En inderdaad, wanneer we uit de lucht gingen in het weekend was het voor een tijdje. Waarom? Mijn echtgenote en ikzelf baten twee horecazaken uit en in het weekend kan je niet zomaar eventjes naar de studio om alles terug in gang te zetten. Jammer maar zo is het nu éénmaal. Radio is een hobby, zaken zijn zaken; first things first!

En wat nu met Fresh FM? Werd er een beslissing genomen? Ja, die werd genomen en alles zal duidelijk worden binnen een relatief korte tijdspanne. Nu kan ik jullie wel al zeggen dat Wim en ikzelf er niet meer aan meedoen. En voor jullie weer beginnen gissen... neen, niet omdat we het beu zijn de radio op zich (verre van, een mooiere hobby kan je volgens mij niet hebben :( ), niet omdat de centen op zijn. Gewoon omdat ik godverdomme geen tijd meer heb!! En de afspraak was tussen Wim en mezelf, houdt er één mee op dan houdt de ander er automatisch ook mee op. Al heb ik Wim toch de kans gegeven alleen door te gaan met mijn ondersteuning, zij het dan beperkter. Doch dat zag hij niet zitten zoals ik het ook niet alleen zou doen. Enkele maanden geleden hebben mijn echtgenote en ikzelf een tweede zaak overgenomen en wij hebben ons serieus misrekend in de uren die een etmaal maar heeft. Verder ging mijn vrouw er ook niet mee akkoord gegaan zijn nog een deeltijdse kracht er nog eens bij te moeten aanwerven enkel zodat ik op "mijn radiootje" kon zijn, een radiootje die mij persoonlijk 900 € per maand kostte. Met het kostenplaatje heb ik geen probleem, er zaten spaarcentjes in en voor de rest was het gewoon duur... maar aan de andere kant, wat is duur als je je amuseert? Anderen gaan gaan golfen, wij deden radio... Die extra aanwerving zou er echter wel teveel aan zijn omdat mijn vrouw dan zou reageren (en terecht): "dit is geen hobby meer want we moeten iemand bijkomend aanwerven omdat jij zoveel met die radio bezig bent. Je werkt daar en in plaats van geld te verdienen geef je ze daar nog af ook... " Logisch dus dat ik een keuze diende te maken, niet?

En lieve mensen, stop ik er graag mee? Neen, het doet verdomme veel pijn. Fresh FM was mijn "kindje". Nachtenlang heb ik ervan wakker gelegen, hoe wil ik dat het klinkt, welke slogan, welk format, welke jingles, non-stop, semi, of gesproken? Welke PC gebruik ik het best, welke koeling erin, hoeveel DDR? Welke microfoon, welke compressor... Mijn vrouw had vroeger al niet te veel aan mij door mijn zakelijke bezigheden doch het laatste jaar heeft ze helemaal niks aan mij gehad... Was het het waard? Ja! Ondanks vele malafide mensen die we tegengekomen zijn in een vuile radiowereld was het het waard. Ondanks de lasterlijke zevers, het bedriegelijke, het was het waard... Mijn vrouw vroeg me opeens vrijdag alvorens we de stekker gingen gaan uittrekken in de studio toch nog eens goed na te denken omdat ze wist dat ik er van zou afzien, en inderdaad, 't is wreed ambetant zonder mijn Freshke... but life goes on.

Gauthier GEVAERT

"Amateuristische" oprichter en bezieler Fresh FM 105.7

 

 

Fresh FM was drie maanden te beluisteren geweest. Op 24 september 2004 vond een buitengewone algemene vergadering plaats waar Gevaert Gauthier, Tatsiana Makhnach en Wim Rammant wegens verhuis en/of tijdgebrek ontslag namen. Gert de Grande blijft wel lid van de VZW. Sofie Devlieger en Koen Patteeuw werden aangesteld als nieuwe bestuurders en de maatschappelijke zetel werd voorlopig ondergebracht aan de Brugsesteenweg 178 te Maldegem. Op de frequentie was nog even non stop muziek te horen waarbij de naam Alive werd gebruikt. Kort daarna werd het stil.

Op 11 januari 2005 vindt in Maldegem een buitengewone algemene vergadering plaats. Sofie Devlieger en Koen Patteeuw nemen ontslag en worden vervangen door Jeroen Goos en Toon De Cock.
Op 18 november 2005 eist het VCM dat de VZW Radio 12FM de uitzendingen moet starten voor 27 mei 2006, anders wordt de vergunning ingetrokken.


Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Radio Moerbrugge voor de lokaliteit Aalter met frequentie 107,80 MHz. Op 12 augustus 2003 namen bestuurders Philippe De Clercq en Joke Vanhecke ontslag en werden vervangen door secretaris VOFR NV, vertegenwoordigd door Gust De Coster en afgevaardigd bestuurder Contact NV vertegenwoordigd door Francis Lemaire. Voorzitter Franky De Jonghe bleef in het bestuur. De VZW Radio Moerbrugge greep naast een erkenning tijdens de eerste erkenningsronde in de lokaliteit Brugge. Tijdens de tweede erkenningsronde werd een frequentie toegekend in Aalter. De VZW heeft daar nooit een vergunning aangevraagd.


Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Club FM voor de lokaliteit Aalter met frequentie 105,00 MHz. De VZW Club FM legt op 11 september de statuten neer ter griffie. Voorzitter van de VZW is Christophe Moens, de penningmeester is Sabrina Verbiest en de functie van secretaris zal worden uitgeoefend door Steven Regelbrugge. In artikel 2 staat te lezen dat de vereniging zich tot doel stelt op een pluralistische manier het cultuurleven en de sociale communicatie in de regio Brugge - Eeklo - Gent te stimuleren en te bevorderen en dit door het verzorgen van de lokale omroep Club FM. In de de eerste erkenningsronde grijpt Club FM naast een frequentie in Eeklo.


Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Infomedia voor de lokaliteit Glabbeek met frequentie 106,60 MHz.

Op 11 augustus 2003 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats te Leuven. Daniel De Laet en Magda Nuyts verlaten de VZW. In de VZW zullen voortaan voorzitter Rudi Van Meerbeeck, secretaris/penningmeester Danny Verhulst namens Contact Vlaanderen NV, Geert Schalck namens ARD VZW, Jan Dooms namens DDB Productions VZW en afgevaardigd bestuurder Francis Lemaire namens Contact NV zetelen. In de eerste erkenningsronde grijpt Infomedia naast de frequentie 106,70 MHz te Herent. In de tweede erkenningsronde wordt de frequentie 106,60 MHz te Glabbeek binnen gehaald maar heeft daar nooit naar een vergunning gevraagd.


Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Signaal voor de lokaliteit Arendonk met frequentie 106,80 MHz. In de eerste erkenningsronde was het njet voor de 106,50 te Lommel/Overpelt. De tweede erkenningsronde was een betere ronde voor de VZW Signaal want het stelde zich kandidaat voor Arendonk 106,80 MHz en bemachtigde ook die frequentie. Een vergunning werd nooit aangevraagd voor die lokaliteit. Verloren moeite dus voor voorzitter Bjorn Verhoeven, afgevaardigd bestuurder Contact NV o.l.v. Francis Lemaire en secretaris Danny Verhulst o.l.v. Contact Vlaanderen NV. Toen hebben Jef Van den Bergh, Marianne Follon en Martha Eerdekens ontslag genomen.


De VZW Enjoy FM kreeg de frequentie 105,80 MHz te Hoeilaart toegewezen maar heeft nooit een vergunning aangevraagd. Op 12 augustus 2005 beslist de VZW Enjoy FM het bestuur te veranderen. Bart Froyen, Ben Van Haelen, Luc Van Braekel en Pascal Standaert nemen ontslag. Marc Peersmans wordt voorzitter en Kurt Maris wordt secretaris. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar de Puursesteenweg 9 te Bornem. Dit is de maatschappelijke zetel waar ook het radionetwerk Cool FM in beheer is.


Op 17 september 2005 is er een algemene vergadering van de VZW Toxic FM. Deze VZW had tijdens de tweede erkenningsronde een erkenning gekregen voor de frequentie 105,40 MHz te Genk maar heeft nooit een vergunning aangevraagd. Op die dag wordt beslist om de algemene zetel te verplaatsen naar de Assesteenweg 65 te Ternat. Daar zat toen ook de zetel van NV Emmis Belgium Broadcasting die het radionetwerk Be One beheerden. Michel Vanderfeesten, Karel Vanderfeesten en Cindy Piessers nemen ontslag. De nieuwe bestuursleden worden Jan D'Haese, Alex Van Bambost en de NV Emmis Belgium Broadcasting.


Op 16 november 2005 beslist Radio Blankenberge om te stoppen met uitzendingen. Op die dag vindt een algemene vergadering plaats. De algemene zetel wordt verplaatst naar de Assesteenweg 65 te Ternat. Op dit is de NV Emmis Belgium Broadcasting gevestigd die het radionetwerk Be One beheren. Joseph De Clercq, Christian De La Rue, Jean-Pierre Dehenauw, Jeannine Voets, Georgette Van Poucque, Maria Girschick, Alain Mengé, Filip Vynck, Olivier Monbaliu, Greetje Claeys en Freddy Lemote nemen ontslag. De nieuwe bestuursleden worden voorzitter Jan D'Haese en de NV Emmis Belgium Broadcasting krijgt de functie van secretaris en penningmeester.


Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Radio Rutten voor de lokaliteit Tongeren met frequentie 106,60 MHz. De VZW werd opgericht door secretaris Frans Kindermans, penningmeester Patrick Nulmans en voorzitter Rudy Vervloesem. Op 18 juli 2003 werd op de algemene vergadering Rudy Vervloesem vervangen door Guido Potargent. De VZW Radio Rutten heeft nooit een vergunning aangevraagd tijdens het frequentieplan 2003.


Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan CV Golf Media (voorheen CV Persburo West) voor de lokaliteit De Haan met frequentie 105,60 MHz. Persburo West werd opgericht op 2 juli 2003 aan de Dokter Eduart Moreauxlaan 213/6 te Oostende. Edwin Fontaine is beherend vennoot /zaakvoerder en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 750 Euro en is verdeeld in 75 aandelen. 70 aandelen behoren toe aan Edwin Fontaine. John Fontaine bezit 5 aandelen. Op 24 mei 2004 neemt Edwin Fontaine ontslag en wordt vervangen door Luc Van Braekel. De rechtspersoon wordt veranderd in de VZW CV Golf Media. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar de Guido Gezellelaan 10 te Waregem. De VZW CV Golf Media heeft nooit een vergunning aangevraagd.


Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan de VZW Free voor de lokaliteit Gent met frequentie 105,70 MHz. De VZW Free wordt beheerd door Frank Leysen, de NV FETCO (op zijn beurt beheerd door Frank Leysen) en Stefan Vranckx. Frank Leysen is de bezieler van Crooze FM Antwerpen en was van plan een tweede Crooze FM op te starten in Gent. Hij heeft nooit een vergunning aangevraagd in Gent.


Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan de VZW Firenze voor de lokaliteit Hooglede met frequentie 96,20 MHz. Op 12 augustus 2003 werd op de algemene vergadering te Oostende Anne-Marie D'Andrea, Francine Desmet en Roger Roels vervangen door voorzitter Steven Caulier, secretaris/penningmeester Contact Vlaanderen NV vertegenwoordigd door Danny Verhulst en afgevaardigd beheerder Contact NV vertegenwoordigd door Francis Lemaire. De VZW Firenze heeft nooit een vergunning aangevraagd.


Op 31 december 2005 is Radio Retie (VZW Sint Job) gestopt met uitzendingen. Echter op 12 december 2005 heeft een twee uur durende algemene vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt de raad van bestuur gewijzigd. Voorzitter Josephus Claes, secretaris Herman Claes en ondervoorzitter Silvanus Claes nemen ontslag en worden vervangen door Robert Schoeters, Chantal Neudt en Sofie Lauwereins. De maatschappelijke zetel wordt ook verplaatst naar de Steenweg op Mol 98 te 2360 Oud Turnhout.


Op woensdag 1 februari 2006 neemt de Antwerpse multi-culturele omroep Radio Multipop (100,20 MHz) de programma's over van Radio Contact. In de beheerraad is toen niets gewijzigd. Er zouden nog een paar eigen programma's hoorbaar zijn zoals X-dating. Sinds de bijzondere vergadering op 18 april 2005 bestaat de raad van bestuur uit voorzitter Jeroen Straeter, secretaris Nabile Ghamrane en penningmeester Dave Verdonck.


Mediadecreet - 4 maart 2005: Besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 2005 tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Commissievergadering C22 - 13 oktober 2005 - fragment: Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het toekennen van vrije radiofrequenties.

de lijst van de lokale radiostations op 8 maart 2007 (bron VRM)

up

2007 - mini-erkenningsronde met de overblijvende frequenties

Commissievergadering C173 - 26 april 2007: Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de kwalificatiecriteria voor de nieuwe erkenningsronde voor de lokale radio-omroepen. Begin maart 2007 waren er 16 lokale radiofrequenties op de FM-band ongebruikt. Er zou terug een mini-erkenningsronde worden georganiseerd om deze frequenties uit de delen. De lijst bestaat uit één frequentie die niet werd ingevuld en erkenningen die werden ingetrokken door het VRM of RvS. 

Lokatie Frequentie Max PAR Vorige eigenaar  
Aalter 105,00 MHz 100 W VZW Club FM Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Aalter 107,80 MHz 100 W VZW Radio Vrij Moerbrugge Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Zandvliet 107,30 MHz 100 W VZW Randstad Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Arendonk 106,80 MHz 100 W VZW Signaal Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
De Haan 105,60 MHz 100 W CV Persburo West Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Galmaarden 105,70 MHz 100 W VZWRadio Pajottenland 1999 Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Gent 105,70 MHz 100 W VZW Free Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Glabbeek 106,60 MHz 100 W VZW Radio Glabbeek Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Hamme 105,20 MHz 100 W Radio Forest Erkenning ingetrokken door VRM op 21/04/2006 omdat de uitzendingen werden gestaakt.
Hasselt 104,70 MHz 1000 W Hit FM Erkenning ingetrokken door VRM op 17/11/2007 omdat de vereniging in vereffening is gegaan.
Hooglede 96,20 MHz 500 W VZW Firenze Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Hoogstraten 105,80 MHz 100 W VZW Radio Cosmos Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Nieuwpoort 107,20 MHz 100 W - - - Geen kandidaten
Oostkamp 105,70 MHz 100 W Fresh FM Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen werden gestaakt en niet meer werden voortgezet voor 27/05/2006.
Sint-Niklaas 106,80 MHz 100 W VZW Stichting Communicatie Waasland Erkenning geschorst door Raad van State op 14/10/2004 en definitief nietig verklaard op 07/02/2006
Tongeren 106,60 MHz 100 W VZW Vrije Zender Radio Rutten Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.

Op 4 mei 2007 werd het besluit over de aanvullende kwalificatiecriteria gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het was slechts mogelijk om te kandideren voor één enkele lokaliteit.

Na het verschijnen van de oproep beschikt men over een termijn van dertig kalenderdagen om het dossier in te dienen. Voor deze kandidatuurstelling diende men een standaardformulier te gebruiken dat hier kan worden gedownload.

Overzicht erkenningen frequentieplan 2007 - de lijst bevat de eerste erkenningsronde
uitleg over de gebruikte kleuren
Erkenning bij Ministeriële Besluiten verschenen in 2007
17
Geen ontvankelijke kandidaat
36
Geen erkenning
1
Lokatie Frequentie Max PAR Erkende VZW Vermoedelijk project / opmerkingen
Aalter 105,00 MHz 100 W Alter-Natief  
Aalter 107,80 MHz 100 W Club FM Ondernemingsnummer 0860446715. Vereniging uit Eeklo die tijdens de erkenningsronde van 19 december 2003 naast een frequentie in Eeklo grepen.
Aalter     Radio Aalter Ondernemingsnummer 889075076. Vereniging uit Brugge met Frederik Thomas (VBRO) als voorzitter.
Zandvliet 107,30 MHz 100 W Antwerpse Havenradio Ondernemingsnummer 0890407144. Vereniging uit Wommelgem onder bestuur van Geert Bollé van Radio Randstad te Mechelen.
Arendonk 106,80 MHz 100 W ----- geen ontvankelijke kandidaat.
De Haan 105,60 MHz 100 W Kustradio De Haan  
Galmaarden 103,90 MHz 100 W Pajotse Regio Info CityGold
Galmaarden 103,90 MHz   Pajotse Radio omroep Ondernemingsnummer 090217203. Vereniging uit Ninove opgericht door onder andere Yvan De Schrijver van Radio PROS.
Gent 105,70 MHz 100 W Nieuwsradio Gent FM Ondernemingsnummer 890359931. Vereniging uit De Pinte met Nathalie Bomeré als voorzitter.
Gent 105,70 MHz   Gentse Omroep Vereniging Ondernemingsnummer 890114464. Vereniging uit Ninove opgericht door onder andere Yvan De Schrijver van Radio PROS.
Gent 105,70 MHz   Multiculturele Radio Gent Ondernemingsnummer 890828807. Vereniging uit Gent met Vincent 't Jolle als voorzitter.
Glabbeek 106,60 MHz 100 W VZW Happy Ondernemingsnummer 890294605. Vereniging uit Bekkevoort met Chris Cuypers als voorzitter. Chris Cuypers (Chris Van Opstal) is ook bestuurder van Radio Diest.
Glabbeek 106,60 MHz   Topradio Oost-Brabant Ondernemingsnummer 889296592. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
Hamme 105,20 MHz 100 W VZW Forrest FM Ondernemingsnummer 890339244. Vereniging uit Zele onder leiding van voorzitter Anne Moens (Club FM). De VZW draagt de naam Forrest FM voor maar in de statuten spreekt over Forest FM met één r.
Hamme 105,20 MHz   Hamme FM Ondernemingsnummer 889295208. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
Hasselt 104,70 MHz 1000 W VZW Helemaal Hasselt Ondernemingsnummer 890129408. Vereniging uit Hasselt met Benny Vanvoorden (VIVA FM) als voorzitter.
Hasselt 104,70 MHz   Studio Limburg Ondernemingsnummer 890901731. Vereniging uit met Hasselt met Pascale Neuts als voorzitter.
Hasselt 104,70 MHz   Info Radio Hasselt Ondernemingsnummer 890181371. Vereniging uit met Hasselt met CFM (olv Marc Peersmans, de bezieler van Cool FM) als voorzitter.
Hasselt 104,70 MHz   Hasselt 104.7 Ondernemingsnummer 890099219. Vereniging uit met Hasselt met André Hemeryck (Be One) als voorzitter.
Hasselt 104,70 MHz   Hasselt FM Ondernemingsnummer 889292139. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
Hooglede 96,20 MHz 500 W Vrije Radio Omroep Ondernemingsnummer 864.094.113. Vereniging uit Blankenberge met Willy Walgraef (Club FM) als bestuurder.
Hooglede 96,20 MHz   Radio Ledda Ondernemingsnummer 890172958. Vereniging uit Hooglede met Tommy Degraeve als voorzitter.
Hooglede     Radio Hooglede Ondernemingsnummer 889076858. Vereniging uit Brugge met Frederik Thomas (VBRO) als voorzitter.
Hoogstraten 105,80 MHz 100 W H Radio Ondernemingsnummer 890128616. Vereniging uit Zoersel met als voorzitter Diederik Van Der Veken van Radio Zoe.
Hoogstraten     Radio Noorderkempen Ondernemingsnummer 889536223. Vereniging uit Rijkevorsel met Daniël Brosens als voorzitter.
Nieuwpoort 107,20 MHz 100 W Nieuws voor de Kust FM Ondernemingsnummer 890340135. Vereniging uit Nieuwpoort als voorzitter August Moens (Club FM).
Nieuwpoort 107,20 MHz   Radio Ysermonde Ondernemingsnummer 889850680. Vereniging uit Brugge met Frederik Thomas (VBRO) als voorzitter.
Nieuwpoort 107,20 MHz   Topradio Westkust Ondernemingsnummer 889297483. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
Oostkamp 105,70 MHz 100 W Oostkamp FM Ondernemingsnummer 890012718. Vereniging uit St-Andries Brugge met als voorzitter Willy Walgraef (Club FM).
Sint-Niklaas 106,80 MHz 100 W VZW 77  
Sint-Niklaas 106,80 MHz   SNS Radio Ondernemingsnummer 890198989. Vereniging uit Sint Niklaas met als bestuurder Willy Degraeve en als voorzitter Gunther Degraeve.
Sint-Niklaas 106,80 MHz   Sint Niklaas 106.8 Ondernemingsnummer 890251152. Vereniging met David Daggelinckx (Be One) als voorzitter.
Sint-Niklaas 106,80 MHz   Radio Broadcasting Services (RBS) Ondernemingsnummer 889478914. Vereniging uit Zele met Dirk Roels als voorzitter.
Sint-Niklaas 106,80 MHz   Primavera Audio Ondernemingsnummer 889371521. Vereniging uit Dendermonde met Rik Vermeir als voorzitter.
Sint-Niklaas 106,80 MHz   Waasland FM Ondernemingsnummer 889291545. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
Tongeren 106,60 MHz 100 W Radio Tongeren Lokaal Ondernemingsnummer 890259763. In de VZW zit de NV CFM onder leiding van Marc Peersmans (Hit FM).
Tongeren 106,60 MHz   Tongeren 106.6 Ondernemingsnummer 890102088. Vereniging met Debby Termonia (Be One) als voorzitter.
Tongeren 106,60 MHz   Stadsradio Tongeren Ondernemingsnummer 889922738. Vereniging met Tom Delsaer (Top Radio Sint Truiden) als voorzitter.
Tongeren 106,60 MHz   Topradio Tongeren Ondernemingsnummer 889296097. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.
(niet gekend) (niet gekend)   Life FM Ondernemingsnummer 889293327. Vereniging uit Zwijnaarde met Bruno Heyndrickx (TopRadio) als voorzitter.