Welkom op de site vrijeradio.be die de geschiedenis van de Belgische radio-omroep doet herbeleven. Dankzij reacties van medewerkers die vroegere radioprojecten hebben meegemaakt, wordt nieuwe informatie toegevoegd.
Wist u dat radio maken eigenlijk op een eenvoudige manier kan? Zo is het fenomeen vrije radio ontstaan in de jaren tachtig. Ter informatie vindt men hier een volledig hoofdstuk terug over hoe eenvoudig het is om een radiostation op te starten op de FM-band.

Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen niet zo objectief zijn neergeschreven. Reageren kan steeds. Deze informatie kan dan worden toegevoegd. Of misschien kunt u bepaalde onderdelen aanvullen met details? Daarom is het interessant ons deze te laten kennen.
De website is aangevuld met audiofragmenten. Het gaat om presentaties, aankondigingen en dergelijke waar geen auteursrechten op rusten.
Wanneer een rubriek werd aangevuld, wordt dit gemeld in de rubriek laatste info en updates. Bekijk de inhoud van deze rubriek regelmatig om op de hoogte blijven van de evolutie in vrijeradio.be

Er wordt samengewerkt met archivesradios.be om de geschiedenis van de Franstalige zenders te documenteren.
Het is mogelijk dat de geluidsbestanden niet beluisterbaar zijn met de laatste versie van het besturingssyteem Android. Deze versie ondersteunt geen flashbestanden. Je kan dit hier uittesten met een melding van Lazernet. Door Puffinbrowser te installeren kunnen geluidsbestanden worden beluisterd.

contact: info@vrijeradio.be - laatste update: 22/12/2014

Radio Maeva Flagey bij de bevrijding vrije teevee Radio 't Kerkske Radio Contact Dirk van Mechelen compressor limiter
Radio Kompas Radio Colombo Alain Pirard - FM56 Radio Centraal Limburg besluiten en decreten
vrijeradio.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld over de inhoud van de geschreven webpagina's. De inhoud van deze site is louter informatief. Bepaalde informatie over derden en/of feiten werd verzameld via reacties en is eveneens louter informatief. Uitzenden zonder vergunning kan strafbaar zijn en is uiteraard op de volle verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.
vrijeradio.be kan niet rechterlijk worden vervolgd en/of burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. Op de geluidsfragmenten rusten geen auteursrechten. Indien dit wel het geval mocht zijn, gelieve ons dan te contacteren.
Artikels mogen worden overgenomen met duidelijke bronvermelding. De volledige inhoud van vrijeradio.be is een verzameling van teksten, afbeeldingen, video's, foto's, logo's en geluidsfragmenten komende van medewerkers of sympathisanten die hun materiaal op vrijwillige basis welwillend ter beschikking hebben gesteld. vrijeradio.be heeft steeds getracht contact op te nemen met eventueel rechthebbenden om te controleren of er eventueel rechten rusten op het doorgestuurde materiaal. Wie meent een dergelijk recht te kunnen laten gelden, wordt verzocht om contact op te nemen. De volledige inhoud van vrijeradio.be werd virusvrij ondergebracht op de server.